افتخارات کسب شده در سال تحصیلی 97- 96 در دبستان شاهد تقوی پیشگان:  
  

ردیف

انفرادی/تیمی

نام فرد/اعضای تیم

پایه/کلاس

مقام/رتبه

رشته

عنوان مسابقه

1

انفرادی

نرگس فروغیان

602

اول

دو صحرانوردی

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

2

 تیم دو صحرا نوردی مدرسه

نرگس فروغیان، سارینا غفاری، سما بیک محمدی، زینب خادمی، دنیز مصری، مبینا سادات طاهری، الینا فاتحیان

کلیه پایه ها

اول

دو صحرانوردی

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

3

انفرادی

نرگس فروغیان

602

دوم

دو600 متر

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

4

انفرادی

آیدا شیخ جنتی

602

سوم

پرتاپ توپ

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

5

 تیم دو میدانی مدرسه

نرگس فروغیان، آیدا شیخ جنتی، سما بیک محمدی، دنیز مصری، زینب خادمی

کلیه پایه ها

چهارم

دو میدانی

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

6

تیم هندبال مدرسه

سما بیک محمدی، آیدا شیخ جنتی، تیبا سادات توکلی، فاطمه عباسی، غزل شجاعی، غزل غفاری، کیانا امینی، بهاره ملکی، ریحانه پور احمدی، فاطمه طریقی، لیلا سهندی، نرگس احمدی، فاطمه سادات موسوی

کلیه پایه ها

اول

هندبال

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

7

تیم تنیس روی میز مدرسه

نرگس تاتاری، مبینا عربی، حانیه سبحانی، نگار خالوزاده، هنگامه سبحانی، فاطمه داداشی

کلیه پایه ها

دوم

تنیس روی میز

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

8

انفرادی

نرگس تاتاری

پایه ششم

دوم

تنیس روی میز

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

9

انفرادی

نگارخالو زاده

پایه سوم

اول

تنیس روی میز

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

10

انفرادی

هنگامه سبحانی

پایه چهارم

سوم

تنیس روی میز

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

11

انفرادی

فاطمه داداشی

پایه دوم

دوم

تنیس روی میز

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

12

انفرادی

ریحانه سادات حسینی

پایه پنجم

سوم

شنا

مسابقات کشوری

13

انفرادی

نگار خالو زاده

پایه سوم

*

تنیس روی میز

دعوت به اردوی تیم ملی خردسالان

14

تیم بدمینتون مدرسه

کیانا ایمنی، زینب خادمی، مهدا امینی، نارین خلیلوند

کلیه پایه ها

دوم

بدمینتون

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

15

انفرادی

نارین خلیلوند

پایه سوم

سوم

بدمینتون

مسابقات شهر تهران

16

انفرادی

نفیسه جمالی

پایه ششم

اول

حفظ عمومی قرآن کریم

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

17 انفرادی یسنا نادری پایه چهارم

دوم

انشا

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
18 انفرادی
 
آرین تاجیک

پایه سوم

سوم

احکام

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
19 انفرادی
 
نرگس احمدی

پایه چهارم

دوم

احکام

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
20 انفرادی
 
نفیسه جمالی

پایه ششم

دوم

احکام

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
21 انفرادی
 
فاطمه سعادتی

پایه اول

اول

قرائت قرآن کریم

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
22
 
انفرادی

فاطمه بیک محمدی

پایه دوم

سوم

قرائت قرآن کریم

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

23
 
انفرادی

فاطمه میرزاجانی

پایه سوم

اول

قرائت قرآن کریم مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
24
 
انفرادی

فاطمه اصفهانی

پایه پنجم

دوم

قرائت قرآن کریم مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
25
 
انفرادی

فائزه مداح

پایه سوم

اول

حفظ ویژه قرآن کریم

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
26
 
انفرادی

فاضله مداح

پایه ششم

اول

حفظ ویژه قرآن کریم

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
27
 
انفرادی

فاطمه داداشی

پایه دوم

دوم

حفظ ویژه قرآن کریم

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
28 انفرادی

سیده زهرا حسینی

پایه چهارم

اول

حفظ ویژه قرآن کریم

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
28 انفرادی زهرا رحمانی پایه سوم دوم مشاعره مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
29 انفرادی بارین برکتی پایه سوم دوم داستان نویسی مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
30 انفرادی درسا جعفری گرجی پایه سوم دوم داستان نویسی مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
31 انفرادی زهرا رحمانی پایه سوم دوم داستان نویسی مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
32 انفرادی تیدا کاظمی پایه پنجم دوم داستان نویسی مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
33 انفرادی مهرنوش اربابی پایه سوم دوم هنر های دستی و تجسمی- گواش مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
34 انفرادی ریرا قاسمیان امیری پایه سوم سوم هنر های دستی و تجسمی- گواش مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
35 انفرادی فاطمه داداشی پایه دوم سوم هنر های دستی و تجسمی- گواش مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
36 انفرادی زهرا قادری پایه اول دوم هنر های دستی و تجسمی- پاستیل مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
37 گروه لالایی خوانی دبستان عسل صالحی، فاطمه حیات، سارا عیوضی، حانیه سبحانی، دینا عابدی، دنیز غفرانی  کلیه پایه ها سوم لالایی خوانی مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
38 تیم شنای دبستان
پایه اول: شیدا رحمت نیا
پایه دوم: آروشا فرهادی، نیلوفر مزینانی
پایه سوم: رزا قاسمی، دنیا علیشاهی، النا پوریزدان، نیایش زنگنه
پایه چهارم: زینب خادمی، سیده زهرا حسینی، نرگس احمدی
پایه پنجم: نرگس خراسانی زاده، ریحانه سادات حسینی، کیمیا عبدالحسینی
پایه ششم: نرگس تاتاری، آتنا طوفانی، نازنین زهرا مزینانی، دنیا حنیفی، نرگس سلطانعلی، آنیتا سلاطی

کلیه پایه ها

اول

شنا

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
39 انفرادی زهرا پهلوانی

پایه چهارم

اول

سفیران سلامت

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
40 تیم بسکتبال دبستان نرگس فروغیان، تارا اوجانی، دنیا حنیفی دوستی، فاطمه محیا مظلومی، آیلار باشکوه، نگین خداپناه، سحر محسنی، فاطمه اصفهانی، خاتون ایلخانی، آدرینا فولادوند، فریماه پوردانش، سارای خدامی

پایه پنجم و ششم

سوم

بسکتبال مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
41 انفرادی کیانا داها پایه چهارم برگزیده بخش سمینارهای علمی مسابقه فنی مهندسی
42 انفرادی کیانا داها پایه چهارم دوم مسابقه دستاورد های زیست فناوری سیزدهمین جشنواره پژوهش های دانش آموزی تبیان
43 انفرادی کیانا داها پایه چهارم پژوهشگر برتر سال 96 پژوهش سیزدهمین جشنواره پژوهش های دانش آموزی تبیان
44
 
انفرادی سیده زهرا حسینی پایه چهارم دوم مسابقات کتابخوانی مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران