برنامه ساعات درسی و تفریح  
باسلام به گزارش روابط عمومی دبستان شاهد تقوی پیشگان، ساعت کاری مدرسه در سال تحصیلی 98-97 به شرح زیر خواهد بود.
 

روز های شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 7:45 الی 12:30
 

روز های یکشنبه و سه شنبه 7:45 الی 13:30