معرفی چند سایت مفید برای استفاده دانش آموزان عزیز  
   KHAMENEI.IR ویژه نوجوانان  
 
 
 
     
 
  نقاش کوچولو  
 
 
 
     
 
  سرزمین مجازی کودکان تبیان  
 
 
 
     
 
  مرکز آل البیت(ع)  
 
 
 
     
 
  حافظان انرژی  
 
 
 
     
 
  ویکی و نیکی(گاج کودکان)  
 
 
 
     
 
  کلاه قرمزی  
 
 
 
     
 
  آپارات کودک  
 
 
 
     
 
  کودکان رضوی  
 
 
 
     
 
  رسانه مجازی کودک و نوجوان  
 
 
 
     
 
  شبکه پویا  
 
 
 
     
 
  کودکان  
 
 
 
     
 
  دردونه  
 
 
 
     
 
  آموزش در سه دقیقه  
 
 
 
     
 
  کودکانه