کتابخانه  

کتابخانه دبستان شاهد تقوی پیشگان با داشتن کتاب های گوناگون با موضوعات مختلف در خدمت دانش آموزان مدرسه می باشد.

جهت استفاده بهتر از امکانات کتابخانه علاوه بر فرصتهای زنگ تفریح، دانش آموزان می توانند پس از دریافت کتاب و ثبت در دفتر مربوطه جهت مطالعه به منزل برده و ظرف مدت حداکثر یک هفته به مدرسه برگردانند.

ضمن اینکه امتیازات مربوط به کتابخوانی از طریق معاونت پرورشی برای آنها درنظر گرفته می شود و کتابخوانهای برتر از جایزه ویژه برخوردار می گردند.

در همین راستا معلمین محترم جهت تحقیق در موضوعات مورد نظر، دانش آموزان را به کتابخانه ارجاع می دهند که با مشاوره و هدایت مسئول کتابخانه به منابع لازمه دسترسی پیدا می کنند.

لازم به ذکر است کتابخانه دبستان شاهد تقوی پیشگان جهت تقویت فرهنگ کتابخانی آماده دریافت وساماندهی کتاب های شما که دیگر به آنها احتیاج ندارید می باشد تا ضمن ساماندهی و آماده نمودن کتب گوناگون فرصت مطالعه ی کتاب های بیشتر را در اختیار دانش آموزان علاقه مند گذاشته و زمینه را برای افزایش فرهنگ مطالعه دانش آموزان هموار سازد.